Jdi na obsah Jdi na menu
 


Účelem naší práce bylo vytvoření výukového materiálu, který názorným způsobem popisuje fungování programu Celtx, určeného pro tvorbu dokumentace audiovizuálních děl. Práce obsahuje příklady přímo v programu a výroba ukázkové dokumentace v Celtixu. Naše výsledné dílo má studentům usnadnit práci s programem Celtx. Dalším záměrem prezentované práce je představit další programy pro výrobu dokumentace k A/V dílům a porovnat je s programem Celtx.

 

Abychom mohli čtenářům a potenciálním uživatelům umožnit lépe se orientovat v této práci, pokusili jsme se ve vybraných kapitolách vysvětlit některé speciální pojmy spojené s filmovou produkcí. Pro úplnost bylo nezbytné doplnit práci i o základní všeobecné informace.

 

 

The purpose of our work was to create educational material, which illustrates how the program Celtx, was chosen for the creation of audiovisual productions. Connected with this are examples straight from the program and production of a trial document in Celtix. Our final work should help students to work with the program. Then find more programs to create a document for A/V parts and compare them in Celtix.

 

To understand our work in detail we tried to explain in selected chapter all special terms connected with movie production. As well to complete our effort was appropriate to add important information.